تبلیغات
11:06  1397/03/02
برگزاری چهارمین رویداد پرش با اسب استان قزوین (جام رمضان) به مناسب میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)
18:07  1397/02/15
توضیحات رییس فدراسیون سوارکاری ایران در خصوص دست آوردهای برگزاری اجلاس کنفدراسیون سوارکاری آسیا در ایران.
14:03  1397/02/05
برگزاری سه روز کلاس درساژ توسط هیات سوارکاری استان قزوین
تبلیغات
سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه 1397
یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه 1397
تبلیغات
تبلیغات
رتبه بندی سوارکاران
تبلیغات