• images/options/Tomixe-site-banner_copy_211031_13960925-185920.jpg
  • images/options/AIM-SOUTH-BANNER_938431_13950525-145257.jpg
  • images/options/Cavalor2_524442_13950525-145135.jpg
1 2 3
اخبار و رویدادها، یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه 1397

  اطلاعیه مهم

به گزارش پایگاه خبری پدوک، فدراسيون سواركاري در نظر دارد کلاس های بازآموزی تمامي داوران پرش در سطح کشور را درتاریخ97/2/10 در تهران، در تاریخ 97/2/17 در مشهد و در تاریخ 97/2/24 در اصفهان برگزار نماید.

 لازم به ذکر است داورانی که در کلاس بازآموزی شرکت ننمایند مجاز به همکاری در کادر   مسابقات هیاتها و فدراسیون نمی باشند.

  
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
  (8)
تبلیغات
رتبه بندی سوارکاران
رتبه بندی سوارکاران
تبلیغات
images/contents/Parseh_940331_13950525-150130_635231_13950808-114250.jpg
images/contents/telegram-left_204911_13950330-151337_028241_13950808-114639.jpg
images/contents/Future_059025_13950525-144651_375841_13950808-114819.jpg
images/contents/Cont-Caretino-2_404544_13950525-144651_834941_13950808-115252.jpg
images/contents/aerobic-1_910331_13950525-144651_477911_13950808-115446.jpg
images/contents/scooter_834641_13950808-120303.jpg
images/contents/Amzess-1_309541_13950808-120558.jpg
images/contents/Chelist-Site-3_266431_13960204-115419.jpg